Usnesení

Výroční členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 31. května 2017

 

Členská schůze bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze.
 2. Zprávu o činnosti představenstva.
 3.   převod členského podílu paní Konvalinkové (bytu č. 21) na Davida  
 4.             Konvalinku.  

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření družstva, účetní závěrku a pokladní zprávu za rok 2016.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017
 3. Navýšení odměny členům představenstva každému o 500,- Kč měsíčně od 1. 6. 2017.
 4. Mimořádnou odměnu paní Studničkové ve výši 3000,- Kč.
 5. Realizaci rekonstrukce domovních zvonků a interních telefonů prostřednictvím firmy Green Center.
 6. Při prodeji členského podílu bytu č. 20 postupovat nadále ve spolupráci s právní kanceláří, tak aby nebyly poškozeny zájmy družstva ani nájemce.

 

Členská schůze ukládá:

 1. Pokračovat ve smluvních vztazích
 2. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2016 a Usnesení VČS.
 3. Svolat mimořádnou členskou schůzi za účelem zvolení předsedy a kontrolní komise SVJ a schválení konečné podoby Prohlášení vlastníka a Stanov SVJ

 

 

      Na členské schůzi bylo přítomno:    20 členů z celkového počtu 32.

     

      Pro    20     proti   0                zdrželo se      0    

 

 

                                                               Petr Krištůfek

                                                               místopředseda představenstva družstva

 

                                                                       

                                                               Marie Studničková

                                                               člen představenstva družstva

 

Připravujeme

archiv