Usnesení

Výroční členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 20. května 2015

 

Členská schůze bere na vědomí

  1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze
  2. Zprávu o činnosti představenstva

 

Členská schůze schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření družstva, účetní závěrku a pokladní zprávu za rok 2014.
  2. Návrh rozpočtu na rok 2015
  3. Návrh na refundaci detektorů CO členům družstva, kteří mají ohřev vody na elektřinu nebo si koupili vlastní.

 

Členská schůze ukládá:

  1. pokračovat ve smluvních vztazích
  2. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2014 a Usnesení VČS.
  3. Refundovat cenu detektorů CO členům družstva, kteří mají ohřev vody na elektřinu nebo si koupili vlastní.
  4. Přehodnotit uzavřené smlouvy z hlediska efektivity a rentability.

 

     

      Na členské schůzi bylo přítomno:    17    členů z celkového počtu 32.

     

      Pro    17     proti   0               zdrželo se      0    

 

 

                                                                        Bc. Miroslav Woth

                                                                        předseda představenstva družstva

 

                                                                       

                                                                        Marie Studničková

                                                                        člen představenstva družstva

Připravujeme

archiv