Usnesení

Mimořádné členské schůze Družstva vlastníků domu čp. 1176 v Praze 8 – Kobylisích,

 konané dne 23. dubna 2014

 

 

       Členská schůze schvaluje:

 

  1. Návrh na změnu názvu družstva, napříště družstvo ponese název Bytové družstvo Kubíkova 1.
  2. Návrh 3. novelizace Stanov Bytového družstva Kubíkova 1v předloženém znění.

 

     

      Na členské schůzi přítomno:  23   členů z celkového počtu 32

     

      Pro: 23       proti:  0               zdrželo se :   0     

 

 

                                                                                      Bc. Miroslav Woth v.r.

                                                                           předseda představenstva družstva

 

                                                                                 

                                                                               Marie Studničková v.r.

                                                                       člen představenstva družstva

Připravujeme

archiv