Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1

 

ze dne 26. listopadu 2014

 

 

 

Členská schůze bere na vědomí

  1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze

  2. Zprávu o činnosti představenstva

  3. Zprávu o finanční prostředcích družstva

 

 

 

Členská schůze schvaluje:

  1. Nákup detektorů CO Kidde 8 a povinnost členů družstva je namontovat.

  2. Pronajmutí místnosti „Mandlu“ p. Horníčkovi na dobu 6 měsíců.

 

 

 

Členská schůze ukládá:

  1. pokračovat ve smluvních vztazích

  2. zakoupit a rozdat uživatelům bytů k instalaci detektory CO Kiddle 8

  3. Ne jednat s firmou Centronet o realizaci infrastruktury pro rozvod TV a internetu v domě.

  4. Pronajmout p. Horníčkovi místnost označenou jako „mandl“ na 6 měsíců. O případném prodloužení rozhodne představenstvo družstva.

 

 

         Na členské schůzi přítomno:     19  členů z celkového počtu 32

 

                                                           pro 19                  proti 0                 zdrželo se  0

 

 

                                                                                                                                  zapsal:  Bc. Miroslav Woth v.r.

                                                                                                                                               předseda představenstva družstva

 

 

 

Připravujeme

archiv