Usnesení

Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1

ze dne 19. října 2016

Členská schůze bere na vědomí

1)                                                        Kontrolu usnesení minulé členské schůze

2)                                                        Zprávu o činnosti představenstva

3)                                                        Zprávu o finančních prostředcích družstva

 

Členská schůze schvaluje:

1)    Převod bytů v domě Kubíkova 1176/1 v Praze 8, který je v majetku Bytového družstva Kubíkova 1 na bytové jednotky a jejich následný bezúplatný převod do majetku jednotlivých členů družstva.

 

2)    Zvýšení odměny pro místopředsedu představenstva Petra Krištůfka na 1530,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2016.

 

       Členská schůze ukládá:

 

1)    Pokračovat ve smluvních vztazích.

2)    Zahájit výběr firmy, která bude realizovat převod Bytového družstva na Společenství vlastníků jednotek.

3)    Svolat mimořádnou členskou schůzi za účasti vybrané firmy, za účelem seznámení s harmonogramem převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví.

 

 

        

         Na členské schůzi přítomno:   26 členů z celkového počtu 32

        

         pro 26                  proti  0                zdrželo se 0

 

 

                                                        zapsal:  Petr Krištůfek

                                                          místopředseda představenstva družstva

Připravujeme

archiv