Usnesení

Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1

ze dne 25. ledna 2017

Členská schůze bere na vědomí

1)                                                          Kontrolu usnesení minulé členské schůze

2)                                                          Zprávu o činnosti představenstva

3)                                                          Zprávu o finančních prostředcích družstva

 

Členská schůze schvaluje:

1) název budoucího SVJ bude:  Společenství vlastníků domu Kubíkova 1,

se sídlem na adrese Kubíkova 1176/1, 18200, Praha 8

2) statutární orgány vzniklého SVJ budou tvořit: Předseda a tříčlenná kontrolní komise.

Pokud nebude na funkci předsedy kandidovat člen SVJ, bude ji vykonávat zvolený externí právní subjekt.

3) První dva členové převádějící byt do osobního vlastnictví budou:

Jana a Petr Krištůfkovi (byt č. 10) a Marie Studničková (byt č. 12).

4) podíly na společných částech domu budou rozděleny podle velikosti bytů.

 

 Členská schůze ukládá:

 

1)      Pokračovat ve smluvních vztazích.

2)      Rozeslat členům družstva nabídku vybrané firmy zastupující BD při převodu na SVJ

3)      Svolat mimořádnou členskou schůzi, za účelem hlasování o výběru firmy zastupující BD při převodu na SVJ

4)      Zahájit prodej členského podílu bytu č. 20 prostřednictvím realitní kanceláře.

 

          Na členské schůzi přítomno:   22 členů z celkového počtu 32

           

            pro 22             proti  0                        zdrželo se 0

 

 

                                                                       zapsal:  Petr Krištůfek

                                                                      místopředseda představenstva družstva

 

Připravujeme

archiv